GCG Asia membohong lagi dan kena tangkap!

CHINESE TRANSLATE: https://gcgasiacheater.home.blog/2019/05/21/%e6%89%93%e8%84%b8-gcg-asia-%e9%92%9c%e5%af%8c%e9%87%91%e8%9e%8d-%e5%8f%88%e4%b8%80%e4%b8%aa%e8%b0%8e%e8%a8%80%e6%9b%9d%e5%85%89%e3%80%82/

ENGLISH TRANSLATE: https://gcgasiacheater.home.blog/2019/05/21/gcg-asia-lie-got-catch-and-explore-again/

Amaran Penipuan Skim
Kepada sesiapa yang berkenaan, Ia telah menarik perhatian kami bahawa Guardian Captital AG (GCG Asia) telah menyebarkan maklumat tidak tepat dan palsu yang mengatakan Phnom Penh Derivatif Pertukaran Plc. (“PPDE”) adalah rakan strategik GCG Asia dan GCG Asia menggunakan logo dan nama PPDE di laman web dan rangkaian sosial GCG Asia untuk penipuan.

Kami dengan ini menyatakan bahawa PPDE dan sekutunya tiada apa apa kerjasama perniagaan dengan GCG Asia. Kami ingin memberi amaran kepada pelabur-pelabur daripada penipuan ini supaya tidak mempercayai maklumat mengenali PPBE dari mana-mana saluran selain daripada sumber rasmi PPBE. Kami akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pertubuhan atas apa-apa ganti rugi atau kerugian yang menimbul daripada maklumat palsu yang disebarkan oleh mereka yang tidak jujur.

Yang benar,
Phnom Penh Derivative Exchange Plc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s